Proaktiv kommunikation

Alltför ofta finner vi oss i en situation där vi måste reagera på omvärlden. Det kan vara rörelser i marknaden, plötsliga frågor från journalister eller trender i sociala medier.

Stora företag har en kommunikationsstab som hanterar det, men för mindre organisationer kan kommunikationsarbete ta oproportionerligt mycket tid från själva kärnverksamheten.

En väl genomarbetad kommunikationsstrategi lägger grunden för proaktiv kommunikation, istället för reaktiv. Nu har du chansen att äga din egen kommunikation!

Investera två halvdagar för RSCs workshops, som resulterar i strategier som är skräddarsydda för dig. Det här är stimulerande, utvecklande och nyttigt både för individen och arbetsplatsen. Även mindre organisationer tjänar på proffsig affärskommunikation, det sparar tid och pengar i det långa loppet.

In-house Workshop
21.500 kronor inom Kalmar län

Samla upp till sju av dina medarbetare till en in-house workshop på din arbetsplats. Helen Rennie-Smith leder arbetet med att skapa er kommunikationsstrategi under två halvdagar med “hemläxa” emellan. Det här är en möjlighet att engagera flera medarbetare i strategiarbetet och på så sätt förankra det i organisationen under arbetets gång. Ni kan vara berättigade till konsultcheck från Region Kalmar, vilket ger en 50% reduktion av priset.


Extern Workshop
3.600 kronor per person i Sverige
5.400 kronor per person i London

Skicka en medarbetare till en workshop med upp till åtta deltagare från olika organisationer, där ni får tillfälle att inspireras av idéer och uppslag från representanter för varierande branscher.
Dag 1 samlas vi klockan 9.00 och avslutar med lunch. Deltagarna får uppgifter att arbeta vidare med.
Dag 2 börjar vi med lunch och avslutar runt klockan 17.00.
Lunch och fika ingår i priset.
RSC kan assistera med hotellbokning i närheten av den workshop du väljer.

Genom att klicka “Skicka” godkänner du att vi lagrar uppgifterna du angivit. Det är nödvändigt för att vi ska kunna genomföra din workshop. Vi delar inte uppgifterna med tredje part.

25% moms tillkommer på ovanstående priser.